Privacy- en cookieverklaring

Chantal van den Broek Photography, gevestigd aan Willem Barentszstraat 87 3902 DE Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.chantalvandenbroek.com
Willem Barentszstraat 87 3902 DE Veenendaal
+31646051355

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Chantal van den Broek Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige

Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via chantalv.d.broek@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chantal van den Broek Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Chantal van den Broek Photography analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af
te stemmen op jouw voorkeuren.
– Chantal van den Broek Photography volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Chantal van den Broek Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chantal van den Broek Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Chantal van den Broek Photography deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chantal van den Broek Photography blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt Chantal van den Broek Photography jouw persoonsgegevens aan andere derden, namelijk:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chantal van den Broek Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Chantal van den Broek Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie op deze link de toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: Chantal van den Broek Photography analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet. Deze cookies hebben een bewaartermijn van maximaal 20 jaar.

Social media: Op Chantal van den Broek Photography zijn een aantal social media buttons te vinden. Lees de privacyverklaringen van de desbetreffende social media kanalen om erachter te komen hoe zij hun privacy waarborgen. Chantal van den Broek Photography is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze partijen.

Chantal van den Broek Photography maakt gebruik van de volgende social media buttons:

  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest
  • Facebook
  • LinkedIn

Externe links: Op de website van Chantal van den Broek Photography vind je links naar externe websites. Wanneer je op een link klikt, verlaat je de website en ga je naar een externe website. Deze website kan gebruik maken van cookies. We verwijzen je graag naar de privacyverklaring van de desbetreffende website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chantal van den Broek Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via chantalv.d.broek@hotmail.com